In decal nhãn hàng bằng sử dụng ảnh vector

in ấn decal trong quảng cáo

Hầu hết các sản phẩm tiêu thụ trên thị trường hiện nay đều cần nhãn hàng hóa. Các công ty thường chọn in decal tem nhãn để đảm bảo chất lượng cũng như tạo sự đa dạng cho nhãn sản phẩm. Hàng hóa tiêu thụ được hay không thể hiện ở chính nhãn của sản […]

BẤM GỌI